Grau Mitjà


Recursos d’autoaprenentatge per preparar la prova de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

 1. Proves de les últimes convocatòries en format pdfAdobe PDF icon, amb la plantilla de les solucions.
  Prova mitjà 2009 juny matí
  Prova mitjà 2009 juny vesprada
  Prova mitjà 2009 novembre matí
  Prova mitjà 2009 novembre vesprada
  Prova mitjà 2010 juny matí
  Prova mitjà 2010 juny vesprada
  Prova mitjà 2010 novembre matí
  Prova mitjà 2010 novembre vesprada
  Prova mitjà 2011 juny matí
  Prova mitjà 2011 juny vesprada
 2. INTER-VAL: conjunt d’exercicis en línia en forma de test que tenen el mateix sistema de puntuació que es fa servir en les proves de la JQCV.
  Els exercicis es complementen amb explicacions dels conceptes que s’hi plantegen.
  http://www.edu.gva.es/polin/docs/INTER-VAL/mitja/INDEX_MITJA.HTM
  images-3
 3. PRÀCTIC: programa que us permet practicar els exercicis de la prova. S’han adequat els exercicis al model de les noves proves amb respostes tipus a,b,c. No hi ha explicacions. S’ha de descarregar i instal·lar.
  http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_practic.html
 4. Exercicis d’ortografia, morfosintaxi i lèxic en format pdf (amb la clau de solucions). És un recurs de la Universitat Politècnica.
  http://www.upv.es/cav/exercicis_mitja.htm
  images-3
 5. Pràctica de dictats. Dos enllaços; el primer, de la pròpia JQCV: http://www.edu.gva.es/polin/docs/jqcv_docs/dictats/mitja/d01_cami.html

  El segon, de la Universitat Politècnica:
  http://www.upv.es/cav/dictats_mitja.htm
 6. Aprèn valencià. Col·lecció de vídeos breus per aprendre o revisar qüestions fonamentals de la nostra llegua. Temes que van des de la morfologia i la sintaxi a la dialectologia o la història de la llengua. És un recurs de de l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL) de la Universitat Politècnica de València (UPV).
  https://polimedia.upv.es/catalogo/curso.asp?curso=eda03965-19d6-1a4e-abaf-cf5b04ce1a6e
  cine
Informació general i model de les proves per a l’obtenció del
certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià.
Adobe PDF icon JQCV Mitjà 

Podeu consultar també informació actualitzada a la pàgina de JQCV: 
http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/ images-3  

I exàmens de convocatòries anteriors (des de l'any 2000): 
Ajuntament d'Alcoi. Gabinet de Valencià images-3 

Si teniu qualsevol dubte a l’hora de fer els exercicis, me’l podeu fer arribar a través de l’adreça que teniu a la pàgina de Contacte.