Materials

En primer lloc, materials de caràcter general. La classificació dels apartats 1 a 3 segueix l’estructura de la prova se selectivitat.

1. Comprensió

Adobe PDF icon Resum de Textos Document escrit per Marta Ibàñez a partir de 50 Modèles de résumés de textes de Geneviève Clerc. Ed. Marabout. Belgique, 1992. En quatre pàgines teniu un seguit de pautes i consells per a elaborar un bon resum.
Adobe PDF icon Varietat dialectal Equema amb els principals trets dialectals que es poden trobar en textos escrits per determinar-ne la varietat.
Adobe PDF icon Tipologies Equema amb les principals característiques dels textos expositiusargumentatius i narratius.
Adobe PDF icon Recursos explicatius Llistat de recursos explicatius per aclarir la informació (freqüents al textos explicatius i argumentatius)
Adobe PDF icon Tipus d’arguments (teoria) Alguns del tipus d’arguments i recursos argumentatius més importants
Adobe PDF icon Modalització i impersonalització dels enunciats Document teòric sobre els recursos de modalització i impersonalització, que determinen el grau de subjectivitat/objectivitat del discurs.
Adobe PDF icon La modalització Document teòric sobre els recursos de modalització, que determinen la subjectivitat i la proximitat de l’enunciador respecte el seu enunciat.
Adobe PDF icon La impersonalitat Document teòric sobre els recursos d’impersonalització, que determinen el distanciament de l’enunciador respecte el seu enunciat.

2. Anàlisi lingüística

Adobe PDF icon Classificació de les consonants Quadre de classificació dels sons consonàntics del valencià.
Adobe PDF icon Símbols fonètics Símbols fonètics i correspondència amb les grafies que els representen.
Adobe PDF icon Fonètica sintàctica Elisions vocàliques, i sonorització i ensordiment de consonants en posició final.
Adobe PDF icon Elisions vocàliques Explicació extensa de les elisions vocàliques, amb excercicis.
Adobe PDF icon Vocals obertes Esquema resum dels contextos fònics en què apareixen la “e” i la “o” obertes.
Adobe PDF icon Connectors textuals Classificació i llistat de connectors textuals, que formen part de la cohesió textual.
Adobe PDF icon Mecanismes lèxics de referència Recursos de cohesió lèxica.
Adobe PDF icon Mecanismes gramaticals de referència Recursos de cohesió gramatical.
Adobe PDF icon Pronoms febles. Morfologia i funcions Capítols 22 i 23 de la Gramàtica Normativa de l’AVL, que tracten aspectes formals i funcionals dels pronoms febles.
Adobe PDF icon L’oració composta. La subordinació i la coordinació Quadre de classificació de les oracions compostes. Tipus de subordinades, funcions sintàctiques i exemples. Tipus de coordinades, conjuncions i exemples.

3. Expressió i reflexió crítica

IES Jaume I de Borriana
La Serp  Blanca
La Foia
Tres llocs web on poden trobar trobar tres col·leccions de materials per preparar els setze temes de literatura de les PAU.
Adobe PDF icon  Glossari de Sociolingüística Col·lecció de conceptes fonamentals de la Sociolingüística per poder triomfar en un examen de les PAU o simplement en una nit de marxa.
Adobe PDF icon Gripau Quadern pràctic editat per la Universitat d’Alacant amb consells de redacció, lliçons de normativa, apunts d’estil i unitats de vocabulari específic.