Literatura PAU

Tres enllaços amb els setze temes elaborats:

La Serp Blanca: Setze temes de literatura catalana contemporània
IES Jaume I: PPAAUU Valencià – Literatura 2n Batxiller
La Foia

Tema 1 – Narrativa de postguerra i context històric

Tema 3 – Mercè Rodoreda i la novel·la psicològica

Tema 4 – Narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat: tècnica literària i context sociocultural

Tema 5 – La narrativa curta de Quim Monzó, reflex de la societat contemporània

Tema 6 – Tendències de la poesia de postguerra

Tema 7 – Vicent Andrés Estellés: aportacions al gènere poètic

Tema 8 – La poesia de Salvador Espriu

Tema 9 – Característiques bàsiques de la poesia actual

Tema 10 – Ressó social de la poesia de Miquel Martí i Pol

Tema 15 – Repercusió de l’assaig de Joan Fuster

Tema 16 – Joan F. Mira i la reflexió sobre la nostra realitat contemporània