Una més…

Altra actualització. A la pàgina Batxillerat -> Materials (apartat 2) teniu d’un document amb els contextos fònics en què apareixen la “e” i la “o” obertes. Pot resutar de profit sobretot als castellanoparlants.