Encara més…

Més actualitzacions. A la pàgina Batxillerat -> Materials (apartat 1) disposeu d’un document amb els principals trets dialectals per determinar la varietat d’un text escrit.

Salut.