BI: examen final – 2 juny

L’examen del dia 2 consistirà en:

  1. la redacció d’un text breu (150 paraules) sobre un tema proposat (a triar entre un parell);
  2. a partir de la lectura d’un text, algunes qüestions pràctiques relatives a
  • Modalització i impersonalització  dels enunciats
  • Tipus d’arguments
  • Mecanismes de cohesió
  • Connectors textuals
  • Recursos explicatius
  • Tipologies expositiva i argumentativa

Podeu consultar aquestes entrades del bloc:

https://lletradebatalla.wordpress.com/2011/04/12/modalitzacio-i-impersonalitzacio-dels-enunciats/
https://lletradebatalla.wordpress.com/2011/02/28/material-teoric/
https://lletradebatalla.wordpress.com/2011/01/24/exercici-sobre-els-tipus-darguments/
https://lletradebatalla.wordpress.com/2011/01/12/bi-activitat-textos-argumentatius/
https://lletradebatalla.wordpress.com/2010/11/29/connectors-textuals/
https://lletradebatalla.wordpress.com/2010/11/26/recursos-explicatius/
https://lletradebatalla.wordpress.com/2010/10/21/tipologies/