Lectura 2n trimestre

El llibre de lectura per al segon trimestre, tant per a 1r de batxillerat com per a 2n (també B.I.) és el següent:

66 poemes imprescindibles. Poesia per a joves
Antologia a càrrec de Montserrat Ferrer.
Tàndem Edicions. Col·lecció: Joies de Paper, 10.

PVP: 8,50 €
Núm. pàgines: 178
Un panorama de la història de la literatura catalana que inclou els autors valencians més representatius. Uns criteris prioritaris han orientat la selecció: la inclusió d´autors consagrats i de poemes emblemàtics, i la presència dels temes recurrents (l´amor, la mort, la llengua, la guerra, la natura o la reivindicació social).