Tipologies

Us adjunte un equema amb les principals característiques dels textos expositius i argumentatius. El completarem més endavant amb les característiques de la narració i la descripció.
Adobe PDF icon Tipologies